ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GP HELLENIC SOIL LTD – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 

H GP Hellenic Soil ltd – Υποκατάστημα Ελλάδος που εδρεύει στο Περιστέρι, Λ. Κηφισού 132, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, με την παρούσα ενότητα, επιθυμεί να ενημερώσει τους χρήστες /επισκέπτες του ιστότοπου www.superfoods.eu, τόσο για την προσωπική της δέσμευση όσο και για αυτή των συνεργαζόμενων με αυτή εταιριών, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους καθώς και για το είδος των δεδομένων που ενδέχεται να συγκεντρώνει και τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί.

 

Μέσω του www.superfoods.eu και των παρεχόμενων δια αυτού υπηρεσιών, η εταιρεία μας επεξεργάζεται, δηλαδή συλλέγει, τηρεί και διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω.

 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, πελατών, των εργαζομένων κι άλλων φυσικών προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία μας και τα επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, έχουμε προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική μας στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ).

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ & ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

 

Ο Ιστότοπος www.superfoods.eu μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είτε σας ταυτοποιούν άμεσα είτε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουν.

 

Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν άμεσα περιλαμβάνουν το όνομα σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, κτλ.) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 

Παράδειγμα προσωπικού δεδομένου που δεν σας ταυτοποιεί άμεσα αλλά σε συνδυασμό με άλλα αναγνωριστικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας, είναι η διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτυακής επικοινωνίας (Internet Protocol Address – IP Address) της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας www.superfoods.eu.

 

Υπάρχουν ενότητες στον Ιστότοπο www.superfoods.eu όπου είναι αναγκαία η υποβολή κάποιων στοιχείων προκειμένου να μπορείτε να κάνετε χρήση κάποιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό μέσω του Ιστότοπου www.superfoods.eu μπορεί να συλλεχθούν τα κάτωθι δεδομένα:

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Περιλαμβάνονται δεδομένα που μας παραχωρείτε οικειοθελώς, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και άλλες συναφείς πληροφορίες. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε πάντα να αρνηθείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, αλλά τότε ίσως να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε κάποιες πληροφορίες, ενημερώσεις ή υπηρεσίες.

 

Επιπλέον πληροφορίες: Κάποιες ενότητες του Ιστότοπου www.superfoods.eu σας επιτρέπουν να μοιραστείτε επιπλέον πληροφορίες μαζί μας.

 

Για παράδειγμα μπορείτε να εγγραφείτε σε λίστες ομαδικής ταχυδρόμησης για να λαμβάνετε newsletter. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρείχατε για να σας στείλουμε πληροφορίες που ζητήσατε, για να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας, για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο www.superfoods.eu ή και για άλλες ενέργειες απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αίτημά σας.

 

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: Αφορά σε πληροφορίες (πχ ιατρικού περιεχομένου, φαρμακευτικές αγωγές ή νοσήματα) που μας προωθείτε προκειμένου να ενημερωθείτε για τα σκευάσματά μας.

 

Χρήση του Ιστότοπου: Χρησιμοποιούμε τις σχετικές με τη χρήση του ιστότοπου πληροφορίες για να οργανώσουμε και να ασφαλίσουμε τον ιστότοπο, τα συστήματα του δικτύου μας και άλλα περιουσιακά μας στοιχεία. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την IP (Internet Protocol) διεύθυνση της συσκευής σας, την ημερομηνία και ώρα της παραμονής σας στον ιστότοπο, τη γεωγραφική σας τοποθεσία, το πως πλοηγηθήκατε στον Ιστότοπο και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από web logs, cookies ή με άλλους τρόπους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα αλλά που παραπέμπουν στη συσκευή σας. Είναι πιθανό η IP διεύθυνση σας ή ένα cookie που χρησιμοποιούμε, να περιέχει πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα. Το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις άλλες σχετικές τεχνολογίες, περιγράφεται κατωτέρω με περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα για νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς.

 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας, που πηγάζουν από το εφαρμοστέο νομικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ή για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας καθώς και βάσει της εταιρικής πολιτικής περί τήρησης αρχείων ή για τη διαχείριση του Ιστότοπου πάντοτε εντός των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας.

 

COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

Web beacon: Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως web beacons και επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών δραστηριότητας στο διαδίκτυο (web log). To web beacon είναι ένα ελάχιστου μεγέθους γραφιστικό αρχείο που περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδα ή σε ηλεκτρονικό μήνυμα και είναι σχεδιασμένο να βοηθά την καταγραφή των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε ή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε. Οι πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας κατά την επίσκεψη κάποιου ιστότοπού μας συγκεντρώνονται από τον υπολογιστή (ονομάζεται webserver) που φιλοξενεί τον ιστότοπό μας.

 

Σε κάποιες από τις ιστοσελίδες μας ή σε κάποια από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας στέλνουμε, ενδεχομένως να γίνεται χρήση της τεχνολογίας που είναι γνωστή ως web beacon (άλλες ονομασίες της ίδιας τεχνολογίας είναι: “action tag” ή “clear GIF technology”). Μπορεί να κάνουμε χρήση της τεχνολογίας των web beacons σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τα μηνύματα που στέλνουμε ανοίγονται ή διαβάζονται. Η τεχνολογία των web beacons βοηθά επίσης την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ιστότοπων, μέσω της μέτρησης του αριθμού των επισκεπτών ή της μέτρησης των επισκεπτών που κάνουν κλικ σε σημαντικά στοιχεία του ιστότοπου.

 

Cookies: O Ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως “cookies”. Το cookie είναι ένα μικρό πληροφοριακό αρχείο (text file) που ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εκεί που φυλάσσονται τα αρχεία του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για να μπαίνετε στο διαδίκτυο (browser). Το cookie σας απαλλάσσει από τον κόπο να επανεισάγετε κάποιες πληροφορίες σε ορισμένα πεδία εγγραφής, όταν επισκέπτεστε ξανά έναν ιστότοπο, επειδή βοηθά τον ιστότοπο να «θυμάται» τις πληροφορίες που είχατε αρχικά εισάγει. Το cookie επίσης βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένου περιεχομένου προς εσάς και καταγράφει το πως χρησιμοποιείτε τις ενότητες του Ιστότοπου.

 

Tα cookies μπορεί να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας τόσο από εμάς όσο και από τρίτους με τους οποίους έχουμε σχέση, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες web analytics και υπηρεσίες network advertising. Στους περισσότερους browsers, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις ώστε να διαγράφονται τα cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρονται όλα τα cookies ή να λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν την εγκατάσταση ενός cookie. Παρακαλούμε ελέγξτε τις οδηγίες του browser σας για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες. Αν απορρίψετε τα cookies η λειτουργικότητα του Ιστότοπου μπορεί να περιορισθεί και ενδεχομένως να μην μπορείτε να απολάβετε τα πλεονεκτήματα των ποικίλων χαρακτηριστικών του Ιστότοπου.

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

 

Αποδέκτες των δεδομένων σας δύνανται να είναι, εκτός από τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας , και τρίτοι συνεργάτες ή/και πάροχοι υπηρεσιών απαραίτητων για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του Ιστότοπου, υπηρεσιών e-mail marketing, κλπ.

 

Οι τρίτοι συνεργάτες ή/και πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται να τηρούν την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει (πλην των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων) ούτε αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί, τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός εάν υποχρεούται βάσει νόμου ή αίτησης ή δικαστικής απόφασης ή αρμόδιας δημόσιας ή ανεξάρτητης αρχής ή προκειμένου να ενεργήσει σε επείγουσες περιπτώσεις για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή την επιβολή του νόμου, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του διαδικτύου ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

 

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όταν η κρατική ή εταιρική ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις απαραίτητες διαβιβάσεις στις αρμόδιες κρατικές αρχές.

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι εξής :

  • Η συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 6 παρ 1α ΓΚΠΔ), π.χ. όταν μας δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών.
  • Η εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα πριν από την σύναψη της σύμβασης κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 6 παρ1β ΓΚΠΔ).
  • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ευρωπαϊκό ή Εθνικό Δίκαιο. π.χ. για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις (άρθρο 6 παρ 1γ ΓΚΠΔ)
  • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία μας, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6 παρ 1στ). Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας είναι τα επιχειρηματικά της συμφέροντα, η προστασία των εγκαταστάσεών της, η φύλαξη των περιουσιακών της αγαθών (υλικών και άυλων), η ασφάλεια των εργαζομένων, ο έλεγχος και αποκλεισμός πρόσβασης στις εγκαταστάσεις προσώπων άσχετων προς τις εργασίες της. Ειδικά ως προς τους σκοπούς ασφάλειας, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο ηπιότερο μέσο.
 
GOOGLE ANALYTICS

 

Η Google Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την λειτουργία του Ιστότοπου και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια μέρη του Ιστότοπου χρησιμοποιούνται. Η Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνικά εργαλεία όπως, τα First-party cookies και ο κώδικας Javascript, για να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους επισκέπτες. Η Υπηρεσία της Google Analytics καταγράφει τους επισκέπτες του ιστότοπου που έχουν ενεργοποιήσει το Javascript. Η Google Analytics καταγράφει ανώνυμα το πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με ένα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του από που ήρθαν και του τι έκαναν στον ιστότοπο. H Google Analytics συγκεντρώνει τις πληροφορίες των χρηστών που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την διαχείριση και επικαιροποίηση του ιστότοπου και επίσης μέσω των πληροφοριών αυτών θα αξιολογούμε αν οι επισκέπτες του Ιστότοπου ταιριάζουν με τα προσδοκόμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά του κοινού στόχου του Ιστότοπου και προσδιορίζουμε με ποιο τρόπο τα σημαντικά κοινά-στόχοι πλοηγούνται στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.

 

Τα First – party cookies (όπως το Cookie της Google Analytics) και τα cookies τρίτων (όπως το cookie DoubleClick) θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν αναφορές σχετικές με την προβολή (ad impression) και αποδοτικότητα των online διαφημιστικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου σε σχέση με τον αριθμό των αντίστοιχων επισκέψεων.

 

Α. Δυνατότητα Opt – Out

 

Η Google Analytics προσφέρει τη δυνατότητα opt-out (από-επιλογής) για τους επισκέπτες του ιστότοπου που δεν επιθυμούν την συλλογή των δεδομένων τους. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτή τη δυνατότητα εδώ :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

B. Η χρήση των δεδομένων από τη Google

 

H Google και οι θυγατρικές της μπορεί να τηρούν και να χρησιμοποιούν με την επιφύλαξη της Πολιτικής της περί Ιδιωτικότητας (που βρίσκεται https://www.google.com/privacy.htlm ή σε παρόμοιο άλλο URL που η Google μπορεί να παρέχει κατά καιρούς), πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τη χρήση που κάνετε στην Google Analytics Information Disclosures and Sharing.

 

ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ

 

Τα δεδομένα σας θα τηρηθούν σε αρχείο από την Εταιρεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών της και για νομικούς λόγους, σε συμφωνία με τις διαδικασίες της περί τήρησης δεδομένων και του εκάστοτε εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

 

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται μέσω των βιογραφικών που αποστέλλονται, σας ενημερώνουμε πως διατηρούνται στα αρχεία μας για ένα έτος.

 

Αναφορικά με πιθανά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (πχ δεδομένα υγείας, φαρμακευτικές αγωγές κλπ) που οικειοθελώς μας προωθείτε προκειμένου να λάβετε φερέγγυες απαντήσεις αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων μας και τη συμβατότητα τους με ειδικές αγωγές ή παθήσεις, σας ενημερώνουμε πως τηρούνται στα αρχεία της εταιρίας μας για ένα μήνα.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Ο Ιστότοπος www.superfoods.eu δεν απευθύνεται ούτε έχει σχεδιαστεί για χρήση από ανήλικα άτομα. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε ανήλικο άτομο. Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα άνω των 18 ετών.

 

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

 

Διαθέτουμε εύλογα φυσικά, ηλεκτρονικά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δια του Ιστότοπου μας.

 

Για παράδειγμα περιορίζουμε την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες μας, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς.

 

Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε προβλέψει για την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασίες που προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή όπως: ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας, χρήση διακομιστή (server) που βρίσκεται σε χώρο με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους, συνεχής λήψη αντιγράφων από τη βάση δεδομένων, υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους κλπ.

 

Επίσης, μοιραζόμαστε με τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και τους δεσμεύουμε με συμβάσεις, να προστατεύουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς..

 

Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε επαρκή και εύλογη ασφάλεια για τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε και τηρούμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει κάθε πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

 

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας.

 

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας και μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε όπως, π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης.

 

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Ειδικότερα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όταν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν εσείς εναντιωθείτε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση της Εταιρείας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων αξιώσεών της.

 

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.

 

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας όταν η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα

 

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν: αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της.

 

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 

Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Εάν ωστόσο η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα σας ενημερώσει κατά τη λήψη των δεδομένων γι’ αυτό καθώς και για το δικαίωμα εναντίωσής σας, το οποίο θα περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

 

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε κρίνετε ότι το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί και η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δε διαβιβάζονται , ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαβίβασής τους προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ισχύουν οι κανόνες και προϋποθέσεις που θεσπίζονται στον Κανονισμό για τις διαβιβάσεις, βάσει απόφασης επάρκειας (άρθρο 45 ΓΚΠΔ ), τις διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις (άρθρο 46 ΓΚΠΔ) ή τις κατά παρέκκλιση διαβιβάσεις για ειδικές καταστάσεις (άρθρο 49 ΓΚΠΔ).

 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αιτήματα επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση:
GP Hellenic Soil ltd – Υποκατάστημα Ελλάδας
Λ. Κηφισού 132, Περιστέρι – 3ος όροφος
Τηλ: 216 9009400

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος

 

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο σε σχέση με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο e-mail: dp@superfoods.eu, ώστε να διερευνηθεί το θέμα και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος).

 

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένος/η από την ανταπόκριση της Εταιρείας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση περί προσωπικών δεδομένων κατά καιρούς. Όταν το πράξουμε, προς διευκόλυνση σας, θα αναρτήσουμε την επικαιροποιημένη Δήλωση σε αυτή τη σελίδα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 07/02/2019.

 

Θα χειριζόμαστε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμφωνία με την Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων που είναι σε ισχύ κατά την στιγμή που αυτά συλλέχθηκαν και την ισχύουσα νομοθεσία κατά το χρόνο συλλογής.

 

Δεν θα κάνουμε χρήση αυτών ουσιωδώς διαφορετική ή νέα κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη οντότητα προς χρήση των δεδομένων σας για δικούς της σκοπούς, εκτός εάν σας ενημερώσουμε και σας δώσουμε το δικαίωμα αντίρρησης ή εκτός εάν υπάρχει σχετικότητα μεταξύ τους, δηλαδή για σκοπούς σχετιζόμενους με τους αρχικούς (άρθρο 9, 6, 89 ΓΚΠΔ).

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για ενημερώσεις και προωθητικές ενέργειες της SUPERFOODS® newsletter